shtëpi > Prodhuesit > Altera
Altera

Paraqitja e markës

- Zgjidhjet e programueshme Intel® (më parë Altera®) u mundësojnë projektuesve të sistemeve elektronike që të përhapin, të diferencojnë dhe fitojnë në tregjet e tyre me shpejtësi dhe me kosto efektive. Intel ofron FPGAs, SoCs, CPLDs dhe teknologjitë plotësuese, të tilla si zgjidhjet e energjisë, për të ofruar zgjidhje me vlerë të lartë për klientët në mbarë botën.

Kategoria e produkteve

Furnizim me energji elektrike - Mbulesa e panelit(69 products)

Produkte të lidhura